CENTRUM CROSSFIT 72D
CENTRUM CROSSFIT 72D
CENTRUM CROSSFIT 72D

CENTRUM CROSSFIT 72D

2012

Przebudowa i dostosowanie hali do CROSSFIT. Projekt zrealizowany przy współpracy architekta Macieja Kronenberga i firmy graficznej BLURB STUDIO. Dziękujemy!