OSIEDLE „MALWY” PRZY UL. BOCHENKA

OSIEDLE „MALWY” PRZY UL. BOCHENKA

ok. 20'000m2
Kraków
2010-2015

Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej realizowany w 3 etapach