GALERIA MODY PRZY UL. DLUGIEJW KRAKOWIE
GALERIA MODY PRZY UL. DLUGIEJW KRAKOWIE

GALERIA MODY PRZY UL. DLUGIEJ
W KRAKOWIE

5'000m2
Kraków
2017

PRZEBUDOWA I ADAPTACJA DAWNYCH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH „TREFL” NA CELE GALERII MODY, BIUR ORAZ HOTELU

PROJEKT W FAZIE PROJEKTU BUDOWLANEGO